Att bli medlem


Ansökan om medlemsskap


När du är medlem i vårt sällskap får du utan extra kostnad vårt medlemsblad som utkommer 3 ggr/år. Vi ordnar dessutom ett antal kaféträffar runt om i Småland som Du har möjlighet att besöka.


Om Du vill bli medlem i Smålands Idrottshistoriska Sällskap gör Du enligt följande:


Ladda ned och fyll i det här dokumentet och skicka till:


Smålands Idrottshistoriska Sällskap

C/o Yvonne Lagrell, Pylongatan 1, Lgh. 1502

553 24 Jönköping

eller via e-post: sm.idrottshistoriska@smihs.se.


Eller mejla följande uppgifter till: 


Personnummer:___________-______


Namn:________________________________________________


Gata/Box:_____________________________________________


Postnr:___________


Ort:_________________________________


Tel. Bost:____/_______ Arb:____/_______Mobil:____/________


E-post:________________________@______________________


För föreningar/SDF: Bildandeår:__________________


När Ni även inbetalt årsavgiften till vårt Bankgiro nr 724-5616 är Ni medlemmar i vårt Sällskap.


Årsavgiften är följande:

  • Enskild: 100:-/år
  • Förening/SDF: 150:-/år
  • Företag/Myndighet: 300:-/år


Varmt välkommen att bli medlem