Raka hopp. Sverige var världsledande i höga hopp i början av 1900-talet. Här en stilstudie av en simhoppare vid tävlingar som var förlagda till Piren 1917. Foto: Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Simhopp under vattenfester


Jönköpings roddsällskap är en av Smålands äldsta föreningar. I slutet av 1800-talet var det en förening som tog hand om den mesta idrotten i Jönköping.


Föreningen som bildades 1884 fick tidigt framgångar på roddbanorna i landet. Det låg nära till hands att Roddsällskapet, såsom herre på vattnet, även kom att intressera sig för simsporten. Men även gymnastik, skridskosport och kanot utövades i Sällskapet.


I augusti 1907 anordnade JRS en mycket lyckad vattenidrottsfest där det förutom roddtävlingar förekom simtävlingar.


Örebro Simsällskap sände en duktig trupp simmare som också höll en uppvisning i olika slags simhopp. I hamninloppet, det vi idag kallar ”Piren” uppfördes ett hopptorn. Samtidigt förekom även uppvisning i livräddning, lagkappsimning och konstsimning m.m. Simtävlingar och simhopp återkom under årens lopp såväl i Munksjön som vid hamninloppet. År 1917 avgjordes DM-tävlingarna vid ”Piren” i Jönköping.


Jönköpings Roddsällskap introducerade fri idrott i Jönköping då de första tävlingarna ägde rum i Jönköpings stadspark, år 1896, för 125 år sedan.