Styrelse och kommittéer


Styrelsen:


Ordförande

Bodil Fager-Bergqvist, Alstermo

Tel: 070-964 26 01

Mejl: bodil.fager46@gmail.com


Vice ordförande

Bengt Martinsson, Ingelstad

070-931 85 30

Mejl: martinsson.bengta@telia.com


Sekreterare

Yvonne Lagrell, Jönköping

Tel: 070-716 97 73

Mejl: yvonne@lagrell.se


Ledamöter

Bernt Israelsson, Anderstorp

Tel: 070-650 49 58

Mejl: bernt.israelsson@telia.com


Björn Forsell, Tranås

Tel: 076-842 40 40

Mejl: bjorn@mrduo.se


Kent Karlsson, Vimmerby

Tel: 070-450 54 33
Mejl:: kenthkarlsson55@gmail.com


Greger Franzén, Hovmantorp

Tel. 0703-301648
Mejl: gregerfranzen.agentur@telia.com


Hedersordförande


Owe Svensson, Tjureda,

Tel. 0708-30 35 49
e-post: owe.svensson@outlook.com


Jan-Åke Dellberg, Växjö

Tel: 0470-636 31, 070-876 36 31

Mejl: jan.ake.dellberg@gmail.com


Hedersledamot


Ola Henriksson, Lekeryd

Tel: 072-555 90 14

Mejl: ola945@gmail.com


Redaktionskommitté


Magnus Widell, Habo (ordförande)

Tel: 036-462 39, 073-056 53 22
Mejl: magnus.widell@habo.net


Kåre Boberg, Vaggeryd

Tel: 0393-161 99, 0722-53 14 67
Mejl: kare.boberg@telia.com


Sven Elofsson, Växjö

Tel. 070-677 71 30
Mejl: sven.elofsson@smp.se


Ingvar Gunnarsson, Högsby

Tel: 0491-204 59, 070-142 82 58
Mejl: ingvar@nybroextra.se


Ola Netterström, Växjö,

Tel: 0708-16 54 71
Mejl: ola.netterstrom@gmail.com


Valberedningen:


Siv Bergander, Eksjö sammankallande

Tel. 070-202 82 43
e-post: siv.bergander@telia.com


Owe Svensson, Tjureda

Tel: 0470-931 89, 0708-30 35 49
Mejl: owe.svensson@outlook.com


Anders Källström, Nässjö

Tel: 0380-151 92, 073-057 92 72
Mejl: kjallstrom45@gmail.com


Anmärkning
Kassörssysslan sköts av Anders Johansson, Jönköping, som är adungerad i styrelsen.