Läroverkens och regementenas gymnastiksalar utnyttjades flitigt av civila innan större Idrottshus och Sporthallar började byggas. Här syns gymnastik i regementet A6:s gymnastiksal. Foto: Erik Sandstedt

Idrottshallens betydelse


I de flesta småländska städer dröjde det innan det fanns speciella idrottshus där flera olika idrotter kunde utövas vintertid.

Smålands första dokumenterade idrottsanläggning tillkom redan 1815, då det på privat initiativ byggdes en gymnastikbyggnad i Jönköping. Jönköpings högre allmänna läroverk lät uppföra en byggnad för gymnastik och idrott redan åren 1878–1881, som fortfarande används. En tredje inomhushall för idrottsutövande var den tennishall i staden som stod klar 1903.

Med ekonomiskt stöd från Wilhelm Tham på hans 70-årsdag uppfördes i Huskvarna det första idrottshuset i Jönköpings län. Vid ett bolagsstyrelsemöte tog Tham upp att det länge funnits ett önskemål om en större gymnastik- och idrottssal med tillhörande omklädningsrum, dusch, toalett och förrådsrum.

Men det dröjde ytterligare några årtionden innan hallar kom att uppföras runt om i Småland, därgymnastik och idrott vintertid kunde utövas. I städer där det fanns läroverk kom gymnastiksalen att bli platsen där ungdomar inte enbart på skoltid utan även på fritiden kunde ägna sig åt idrott. I garnisonsorter kom regementenas exercis- och gymnastiksalar även att utnyttjas av civilbefolkningen.

I gymnastiksalen vid regementet A6 i Jönköping förekom stora brottningstävlingar långt innan Idrottshuset i staden stod klart 1939. I A6-salen spelades även handboll, även om läroverkets gymnastiksal kanske utnyttjades mer för denna lagsport.

Strandbjörkshallenär en tennishall i Växjösom har fostrat många av Sveriges kända tennisspelare. Den äldsta delen av hallen byggdes 1938 under namnet Växjö Idrottshall. Hallen användes för tennis, badminton, handboll, brottning, boxning och bowling (4 banor). 1985 gjordes ett tillbygge med 3 tennisbanor. Den nuvarande hallen är ett resultat av ytterligare ett tillbygge 2002. Hallen har idag, förutom den ursprungliga delen, som används för i huvudsak tennis, badminton och skolidrott, sex tennisbanor. I Strandbjörkshallen förekommer även boxning i regi av Boxarklubben Värend.

1939 invigdes Idrottshuset i Jönköping som blivit den stora arenan för inomhussport i Södra Vätterbygden, där flera olika idrotter har utvecklats. Liksom i flera andra småländska städer fick bowlingen ett genombrott då bowlingbanor ofta anlades i de nya Idrottshallarna.

Kalmar FF och Kalmar AIK började så smått spela handboll i Tennishallen och läroverkets gymnastiksal men först 1942 blev det fart på spelet då flygflottiljen F12 upplät sin nya gymnastiksal för handboll. Här kämpade F12:s och Kalmar AIK i division 3. I Västervik stod en idrottshall klar 1942.

I Eksjö blev det i regementet I12:s gymnastiksal som handbollen tog form och utvecklades. Eksjö Tennisförening, som bildades 1931 utnyttjade också gymnastiksalen när det skulle spelas tennis vintertid.