En fartfylld bild från gamla Klevaliden, södra backen, vid ”Blomberga-kurvan”.

Klevaliden – ett motorcentrum


”Det låg ett härligt os av bränd olja över söder” sa en genuin Huskvarnabo till mig för många år sedan. Han syftade på motortävlingarna i Klevalidsbacken som genomfördes under pingsthelgen i Huskvarna. Klevaliden var på sin tid Sydsveriges mest kända tävlingsbacke för bilar och motorcyklar.

Backtävlingar har körts i såväl södra som norra Klevaliden. I gamla Klevaliden, även kallad södra Klevaliden, arrangerade SMK:s Jönköpingsavdelning åren 1924–1932 tävlingar för motorcyklar och bilar. Backen var cirka 1000 meter lång och stigningen 1:10. Startplatsen var vid Stampaplan, banan följde sedan vägen utefter Huskvarnaån upp till Petersberg med mål på krönet där sedan en Konsumbutik fanns i många år.

Den 5 juni 1933, annandag pingst, invigdes den nya backen, norra Klevaliden, eller som den även kallades Strutsabacken. Tävlingen gick upp mot IK Hakarpspojkarnas stuga. Tävlingssträckan var 600 meter och höjdskillnaden mellan start och mål cirka 84 meter. Inte mindre än 14 000 personer kom för att se tävlingarna. Året efter förlängdes banan till 800 meter med höjdskillnaden 100 meter. I augusti 1934 kördes Nordiska mästerskapet i backen, även svenska mästerskap har avgjorts i där.

Under andra världskriget gjordes uppehåll i tävlingarna men 1946 återkom de populära backtävlingarna. Men publikintresset mattades och 1950 kom endast 5 000 åskådare till backen. Det blev sista året den populära tävlingen kördes i Huskvarna.