Då Idrottshallen invigdes i Växjö av och med uppvisning av tenniskungen själv år 1938 fick den ”vita sporten” sin egen högborg i Växjö. Från vänster lantmästare Sven Erik Westerlund, läroverksadjunkt Ture Fridlund, Gustav V och Carl-Erik von Braun. (Foto ur Hyltén-Cavallius-samlingen, Smålands museums arkiv).

Mr G spelade premiärmatchen


Med Växjö TS stora framgångar i svensk elittennis, för att inte säga i världen, har Strandbjörkshallen i Växjö haft en stor betydelse för tennisens utveckling i Sverige.

En septemberkväll 1938 invigdes hallen av landshövding Natanael Beskow och självaste kungen, Gustav V, i tenniskretsar känd som Mr G spelade premiärmatchen.


Visserligen var hallen långt ifrån färdigbyggd, men Växjös dåvarande tennisstjärna, läroverksadjunkten Ture Fridlund, som själv till stor del bidragit ekonomiskt till hallens tillkomst, passade på att inbjuda monarken, när denne huserade på Huseby och övervakade det årets stora militärmanöver.


Under rubriken ”Kunglig start i idrottshallen i Växjö” skrev Smålandspostens dåvarande chefredaktör Gunnar Franzén om invigningen:


”Det var ett djärvt grepp av styrelsen för idrottshallsföreningen i Växjö att inbjuda Mr G till att spela första matchen i tennishallen, innan byggnaden ännu blivit färdig. Sedan kungen tackat ja, blev arbetet forcerat till högsta möjliga tempo, och när den stora dagen var inne, såg det hela mindre ofärdigt ut, än man befarat. Bokstavligen i sista minuten pågick dock arbetet. Just när Mr G trädde in i själva tennishallen satte ett par arbetare fast sista fönstret uppe vid taket”.


Mr G blev hälsad med en livlig applåd, när han trädde in klädd i sin tennisdress. Så började spelet. Mr G hade vid sin sida avdelningschef Carl-Erik von Braun från Diö, specialist på tillverkning av tennisrackets. Motspelare var ordföranden i idrottshallens styrelse i Växjö Lawntennisklubb, läroverksadjunkt Ture Fridlund och lantmästare Sven-Erik Westerlund.


Enligt referatet hade Fridlund och Westerlund kanske tänkt att låta monarken och hans kompanjon vinna ”så där lagom”. Men snart insåg de motståndarnas kapacitet och var tvungna att gå för fullt för att inte förlustsiffrorna skulle bli för stora. ”Ty det var krut” inte blott i den unge (42 år!) von Braun utan även i den 80-årige Mr G. Resultatet blev att dessa båda vann med 6-1, 6-3 och 3-2.


Mr G förklarade efteråt att han var besvärad av att golvet inte var av normal färg. Det var för ljust, varför bollarna ibland vore svåra att iakttaga, när de kom farande.


Efter en tepaus för spelarna passade de på att följa en gymnastikuppvisning av eliten bland eleverna i kommunala flickskolan.

.