Lingiaden firades på regementet A6, 1939. Övningarna höll bland annat till på övningsfältet, med ”Ballonghallen” i bakgrunden. På denna plats ligger nu den stora parkeringsplatsen vid köpcentrat Asecs. Foto: Erik Sandstedt.

Lingiaden


Lingiaden var en internationell gymnastikuppvisning som anordnades i Stockholm av Svenska Gymnastikförbundet och ägde rum vid två tillfällen 1939 och 1949.


Den första Lingiaden invigdes den 20 juli 1939 på Stockholms stadion. Syftet med den internationella gymnastikuppvisningen var att fira 100-årsminnet av den svenska gymnastikens skapare, smålandssonen Pehr Henrik Ling. I evenemanget deltog 7399 gymnaster från 37 länder. Den största truppen kom från Danmark med 1900 deltagare. Tyskland sände 1000 deltagare.


Den andra Lingiaden ägde rum 1949. Ett ambitiöst evenemang med omkring 14000 deltagare blev en sportslig framgång men en ekonomisk förlustaffär för Svenska Gymnastikförbundet. Förbundets generalsekreterare Agne Holmström som ansvarat för evenemanget begick självmord efter Lingiadens avslutning. Inga fler Lingiader följde.


Att Sveriges gymnaster skulle högtidlighålla 100-årsminnet av Lings dödsår var en självklarhet. Men att det skulle bli en internationell gymnastikfest var en idé som växte fram. Initiativtagaren Agne Holmström föreslog 1934 att man skulle skicka masstrupper till Berlinolympiaden 1936, inte mindre än 1200 svenskar.


Ling-minnet formades till en stor, nästan ”olympisk” gymnastikfest där tillfälle att samla en kongress för att utbyta idéer. Slutligen passade man på att renovera Lings födelsehem i Södra Ljunga i Småland och hade en avslutningsfest där.


Den andra Lingiaden blev en sportslig framgång men också en ekonomisk miss. Misslyckandet gjorde att pressen sablade ner Agne Holmström, något som han tog hårt och personligt. Han tog det hela så hårt att han kastade sig från Katarinahissen, efter flera dagars lidande avled han på sjukhus. Hans tragiska slut gjorde att lingiadidén aldrig återuppväckts.


Även regionalt anordnades ”Lingiader” runt om i landet. I Jönköping ordnades 1939 vid regementet A6 en stor gymnastikuppvisning, som allmänt gick under namnet ”Lingiaden”.