Etikett på Grenna-Vallan.

Foto: Magnus Widell

Skidvallning i Jönköpings Stadspark. Foto: Weine Karlstedt

Skidvallning


Skidvallning, en vinterdag i Stadsparken i Jönköping. Fotot är från 1950-talet då var och en var sitt eget ”Vallateam”. I dessa ”Vinter-OS-tider” håller skidåkarna sig med en hel stab för att få bästa fäste och glid.

På bilden ses förberedelser inför en tävling som startade i Jönköpings Stadspark. Det gällde att både har grundvallning och ytvallning. Grundvallningen innebar att bränna in med en värmekälla, blåslampa, vallningsugn eller över öppen eld, trätjära i glidytan. Det skedde i tunna lager efter varandra tills skidan ”blev mättad”. Därefter torkades överbliven tjära av och skidorna fick kallna. På bilden verkar det som det är över öppen eld som gäller, det ”pyr” från de små vedklabbarna.

Ytvallningen användes för att skapa gott glid och fäste. Ytvallan ströks på beroende på temperatur och snöns beskaffenhet. År 1900 söktes det första patentet på skidvalla av finske William Sandberg, Uleåborg. Hans valla bestod av 30 g bivax, 10 g valrav (från kaskelotval), 5 g grafit, 35 droppar bergamottolja, 1 g yacum, 4 g vaselin. ”Blixtvallan” som den kallades försvann dock snart.

Säsongen 1946-47 lanserades SWIX-vallan. Den gröna vallan för under – 10 grader C, blå för -10 till 0 grader och röd för nollgradigt före. Under 1960-talet fick Swix konkurrens av Rex, Ex-Elit, Rode med flera.

Det fanns även lokala vallor. Ett sådan exempel är ”Grenna-Vallan”. Det var den skidintresserade Anton Nilson i Gränna som låg bakom vallan, som introducerades under de kalla vintrarna i slutet av 1930-talet och användes av traktens skidåkare under hela 1940-talet. Här syns en bild av vallaburkens etikett. Ytterligare uppgifter fanns på burken: ”Valla för kyla och tö, även nysnö. Påstrykes tunt. Anton Nilson, Grenna”. Vallan innehöll mycket trätjära, som luktade mycket, men även stearin. Ur Anton Nilsons kassabok från 1942 kan utläsas: 29 januari såld skidvalla, 12 st inkomst 6 kr.

Och i en instruktion från slutet av 1940-talet kan man läsa: ”Skidans livslängd och skidlöpningens nöje står i direkt proportion till den omsorg man ägnar skidvallningen”. Och det är vi väl många som fortfarande kan hålla med om. Dessutom inför stundande skidtävlingar i Vinter-OS hoppas vi att det även ska visa sig i resultaten!