En bild från deltagarna i simskolan i Rocksjön, foto från omkring 1930.

Simskola


Simskolor hör sommaren till. Redan 1829 bildades det första simsällskapet i Jönköping. En simskola öppnades med två lärare, båda verksamma vid Göta Hovrätt. Den 19 augusti 1829 hölls den första simpromotionen i Jönköping med lagman Löwenadler som promotor.

När siminrättningen i Jönköping efter skiftande öden höll på att dö, grep Gustaf Larsson 1849 in och blev simlärare, något han höll på med till kort före sin död 1897. Larsson tog som sin uppgift att lära stadens barn att simma. Hans simskola hade hundratals elever från stadens folkskola. En pionjär blev han genom att utbilda simlärarinnor och att även flickor fick lära sig simma. Jönköping blev den stad där undervisning i simkonsten började planmässigt att ges åt flickor.

Trots att det byggdes varmbadhus både i Jönköping (1906) och i Huskvarna (1910) fanns inte någon organiserad simskoleverksamhet i dessa två små bassänger, 12,5 meter respektive 8 meter.

De flesta lärde sig fortfarande att simma utomhus i början av 1900-talet. Sommaren 1898 demonstrerades övningar i simning och livräddning i Stockholms skärgård. Representanter för Life Saving Society från London hade grundats 1891. Engelsmännen var på besök och visade upp sina kunskaper. Det blev början för en utvidgning av simskolor i Sverige. Inspirerade av besöket från England bildades samma år Svenska livräddningssällskapet. Målet var att rädda liv genom att öka simkunnigheten.

Majoriteten av de unga saknade dock tillgång till simundervisning. Det utbildades siminstruktörer, startades simskolor och infördes simning på schemat i folkskolan. Därmed ville Svenska livräddningssällskapet sprida simningens konst till alla barn. Men utvecklingen gick långsamt. År 1920 blev torrsim obligatoriskt i alla folkskolor som hade gymnastik på schemat.

För att inspirera eleverna lanserades 1934 simborgarmärket. Simkunnigheten ökades stadigt under 1900-talet. År 1913 kunde två av tio skolungdomar simma. 1945 sade knappt hälften av dem som fyllt sju år att de kunde simma 50 meter. Och 1981 uppgav närmare nio av tio ungdomar – och sju av tio vuxna – att de kunde simma 200 meter.

I Huskvarna höll man till en början till nere vid Vättern, ungefär där Jätten Vist finns idag. I slutet av 1930-talet flyttades simskolorna till Landsjön. I mitten av 1940-talet hjälpte Ing 2 till att påla upp bryggor vid Rogbergasjön och dit bussades sedan i många år barnen från Huskvarna.

I Jönköping höll man till i Munksjön under 1800-talet. I början av 1900-talet flyttades verksamheten till Rocksjön. När Jönköpings varmbadhus 1939 fick en 25-metersbassäng utnyttjade simskolorna även denna, främst under höst-, vinter- och vår för undervisning. Ändå är det kanske mest Rocksjön som många Jönköpingsbor förknippar med simskolan.